© Pavel Lukáč 2011
Fotoalbum
Príprava kaplnky - oltár
aplikácia na stene 1 - začiatok
dúfajme že to dobre dopadne...
ešte pár ťahov...
ešte pár ťahov
inčtalácia liturgického zariadenia
oltár, ambona, sedes, Bohostánok
čoskoro bude kaplnka hotová
ešte zopár drobností...
Aplikácia na stene s krížovou cestou
Krížová cesta, okná
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov