© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť oltárna - Eucharistia
Sviatosť jednoty pokrsteného s Bohom - Svätá omša je centrom kresťanského života. V Eucharistii sa Kristus sprítomňuje premenením podstaty chleba a vína na podstatu svojho Tela a Krvi.

Príprava detí
Školou povinné deti sa môžu na prvé sv. prijímanie pripraviť v rámci vyučovania náboženstva. V opodstatnených prípadoch je možná aj individuálna príprava.

Príprava dospelých
Dospelý človek sa na prvé sv. prijímanie pripravuje v rámci individuálneho plánu. Súčasťou tejto prípravy je aj príprava na birmovanie. Podmienkou je krst.

Poriadok sv. omší
Kaplnka sv. Anjelov strážcov:
Pondelok  12:00 hod.
Utorok      15:35 hod.
Streda      12:00 hod.
Štvrtok      06:35 hod.

Kino Podborová:
Nedeľa     10:30 hod.

Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov