© Pavel Lukáč 2011 - 2016
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov

Kontaktné informácie:
Duchovná služba Krídla velenia, riadenia a prieskumu:

Duchovná služba
VÚ 3030
Borovianska cesta 1
960 01 Zvolen

tel.: (0960) 462 107
mail: pavel.lukac@mil.sk


Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
na Krídle velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene:


Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
Krídlo velenia riadenia a prieskumu
Borovianska cesta 1
960 01 Zvolen

tel.: 0960 462 107
mail: guardian@fara.sk


Vojenský kaplán:

npor. Mgr. Pavel Lukáč
štábny kaplán
0904 739 568