Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem že mojou úlohou je milovať.                    (Matka Tereza)
© Pavel Lukáč 2011 - 2012
Linky:
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov