© Pavel Lukáč 2011 - 2017
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcovSvätý Šebestián
Šebastián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v Miláne a zomrel 20. januára 288 v Ríme. Legenda hovorí, že bol vojakom cisára Carina. Úmyslom mladého kresťana bolo pomáhať uprostred pohanov a prenasledovateľov tým, ktorý verili v Krista. Keď sa Dioklecián vo svojej nenávisti ku kresťanom dozvedel, že vojak Šebastián, ktorého si veľmi vážil, je veriaci kresťan, dal ho priviazať ku kolu a prebodať šípmi. Jedna mladá vdova Irena chcela vziať mučeníkovo telo a pochovať ho. Ale náhle si všimla, že Šebastián žije, ujala sa ho a starala sa o neho. Keď sa Šebastián uzdravil odvážne prišiel k Diokleciánovi a obvinil ho zo zločinu prenasledovania kresťanov. Cisár ho dal popraviť. Sv. Šebastián je patrónom vojakov, umierajúcich, hrnčiarov, záhradníkov, ochranca studní. Ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Mons. František Rábek si sv. Šebastiána vybral aj ako patróna Ordinariátu OS a OZ SR.
Sviatok: 20. januáraSvätý Michal
Michal je archanjelom (mimoriadne mocný anjel). Je uctievaný ako patrón policajtov, krajčírov, sústružníkov a maliarov. Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Nachádza sa na viacerých miestach Svätého Písma Starého a Nového Zákona. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako dôverník Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána. Meno Michal znamená "Kto ako Boh?". Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu - Lucifera (por. Zjv 12, 7-9). Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom.
Sviatok: 29. septembraSvätý Juraj
Juraj bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v Kappadócii, dnes Turecko a zomrel v roku 305 v Nikomedii. Stal sa vojakom a podstúpil mučenícku smrť v Lydde v Palestíne. Nad jeho hrobom postavili baziliku už za čias cisára Konštantína. Obraz sv. Juraja na koni pri boji s drakom patrí k najznámejším znázorneniam svätých v kresťanstve. O jeho živote neexistujú žiadne spoľahlivé údaje, napriek tomu existuje mnoho legiend. Je znázorňovaný ako rytier s koňom alebo bez neho, často s drakom prebodnutým kopijou alebo mečom. Je patrónom Anglicka, Janova, vojakov, kováčov, sedliakov, roľníkov, pocestných. Je uctievaný proti pokušeniam, nebezpečenstvám, moru a horúčke.
Sviatok: 24. aprílaSvätý Martin
Martin z Toursu bol biskupom. Narodil sa okolo roku 316 v meste Sabaria a zomrel v roku 397 pri Tourse (Francúzsko). Jeho otec bol dôstojníkom rímskej posádky. Keď mal pätnásť rokov, otec ho prinútil stať sa vojakom. Nie celým srdcom, ale spoľahlivo si plnil svoje povinnosti ako vojak. Keď bol v Pávii, začal sa chystať na krst, ale bol preložený do mesta Amiens v terajšom Francúzsku. Na ceste do mesta videl žobráka trasúceho sa zimou a preto mečom rozrezal svoj plášť a zaodel ho. V noci mal videnie. Zjavil sa mu Ježiš a povedal: "Martin ešte nepokrstený ma zaodel týmto plášťom." Toto videnie veľmi ovplyvnilo jeho túžbu po živote ako kresťana. Krst prijal na Veľkú noc v roku 339. Išiel do mesta Poitiers v západnom Francúzsku. Tu žil svätým životom. V roku 371 bol zvolený za biskupa v Tourse. Ako biskup vykonával misionársku činnosť na vidieku. Biskup Hilár bol jeho učiteľom, ale aj vzorom v kresťanstve. Je znázorňovaný, ako sa delí o svoj plášť. Je patrónom Francúzska, Amiensu, Touru, vojakov, krajčírov, mlynárov, žobrákov, žoldnierov a pastierov.
Sviatok: 11. novembraSvätý Florián
Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu (Rakúsko). Keď vypuklo za cisára Diokleciána na začiatku 4. storočia kruté prenasledovanie kresťanov, bolo v Noriaku zatknutých 40 kresťanov. Florián pri ich tajnom oslobodzovaní bol zatknutý a predvedený pre miestodržiteľa Akvilina, svojho priameho predstaveného. Keď odmietol obetovať bôžikom a ani nebol ochotný odprisahať zapretie viery, bol kruto mučený a musel podstúpiť najhroznejšie muky. Nakoniec mu zavesili na krk mlynský kameň a vrhli do rieky Enns. Legenda hovorí, že jeho mŕtve telo bolo vyplavené na skalu a tam ho strážil orol, aby ho nemohli pohania zhanobiť. Vidíme ho väčšinou ako rímskeho vojaka, často s kopijou v ruke, alebo ako zalieva horiaci dom vodou. Je patrónom Horného Rakúska, Krakova a kláštora sv. Floriána u Lince, hasičov, kominárov, hrniačov, kováčov a mlynárov.
Sviatok: 4. mája