© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť zmierenia
V spovedi získavame od Boha odpustenie hriechov a dôstojnosť Božích detí. Veriaci sa má aspoň raz v roku vyznať zo všetkých ťažkých hriechov. Dôležitá je dobrá príprava a ochota k zmene života.
Človek v nebezpečenstve smrti, bez možnosti spovede, získava odpustenie hriechov aj dokonalou ľútosťou.
Vo vážnych prípadoch, (vojenská akcia) keď kňaz nemôže vyspovedať každého, je možné použiť spoločné rozhrešenie. Od veriacich sa potom očakáva individuálne vyznanie hriechov v blízkom čase.

Prvá svätá spoveď
Príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia (na prvú svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie). Spravidla sa vysluhuje deň pred slávnosťou 1. sv. prijímania.

Sviatosť zmierenia
Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Cirkevní Otcovia predstavujú túto sviatosť ako „druhú [záchrannú] dosku po stroskotaní, ktorým je strata milosti“.

Sviatosť pokánia, ako všetky sviatosti, je liturgickým slávením. Riadnymi zložkami slávenia sú: kňazov pozdrav a kňazovo požehnanie; čítanie Božieho slova na osvietenie svedomia a na vzbudenie ľútosti; povzbudenie k ľútosti; spoveď, ktorou sa uznávajú hriechy a vyznávajú sa kňazovi; uloženie a prijatie pokánia; kňazovo rozhrešenie; modlitba poďakovania a prepustenie s kňazovým požehnaním.

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:
• zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
• zmierenie s Cirkvou;
• odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
• odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
• pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
• vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej vojenskej farnosti:
SPOVEDANIE: Na požiadanie.

Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov