3. Adventná nedeľa
© Pavel Lukáč 2011 - 2014
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen brigády velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Liturgia dnešnej svätej omše nám pripomína slová svätého Pavla prvým kresťanom vo Filipách: Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Apoštol hneď aj uvádza presvedčivý dôvod na takúto hlbokú radosť: Pán je blízko. (Krátke čítanie pri svätej omši; pórov. Flp 4,4.5). Takáto je aj radosť Adventu i radosť každého dňa: Ježiš je blízko. Je stále bližšie. Svätý Pavol nám dáva kľúč na pochopenie dôvodu nášho smútku: Je to naša vzdialenosť od Boha pre naše hriechy a vlažnosť.
  ...(viac)ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE