5. pôstna nedeľa
5th Sunday of Lent
© Pavel Lukáč 2011 - 2014
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen brigády velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. (Rim 8, 11).

Keď sa k Ježišovi dostala správa, že jeho priateľ Lazár je smrteľne chorý, povedal: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn" (Jn 11, 4). Na prvý pohľad to nie je pravda. Lazár zomrel a niekoľko dní už ležal v hrobe. A o to viac žasneme, že Ježiš ho neskôr povolal späť do života!
  ...(viac)
The one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you. (Romans 8:11)

When Jesus receives word that his friend Lazarus is gravely ill, he declares, “This illness is not to end in death, but is for the glory of God” (John 11:4). On the face of it, this isn’t true. Lazarus dies, then spends days in the tomb. It’s all the more amazing, then, when Jesus calls him forth to life!
...(viac)