20. nedeľa
v Cezročnom období
© Pavel Lukáč 2011 - 2015
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen brigády velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Večný život len vďaka jednoduchému prijímaniu eucharistického chleba? Za tým určite musí byť niečo väčšie - a aj je. Ježiš nás každý deň pozýva: „Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno," no zároveň nás vyzýva: "Zanechajte detinskosť... kráčajte cestami rozumnosti" (Prís 9, 5. 6). Podobne nás varuje aj svätý Pavol: „Dávajte si veľký pozor," ako žijete, „nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas" (Ef 5, 15-16). Večný život prostredníctvom Eucharistie sa rozvíja, keď to, čo požívame, spájame s tým, ako žijeme. Ako milované Božie deti by sme mali „využívať čas“ (Ef 5, 16).     ...(viac)SYNODA ORDINARIÁTU OS a OZ SR
Flag Counter
3.3.2015 - 1.3.2017