27. nedeľa
v Cezročnom období
© Pavel Lukáč 2011 - 2015
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen krídla velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Pápež Benedikt XVI. napísal vo svojom apoštolskom liste ohlasujúcom nastávajúci Rok viery toto: "Viera zameraná na pochopenie znakov čias v dejinnej prítomnosti zaväzuje každého z nás, aby sme sa stali živými znakmi prítomnosti Zmŕtvychvstalého vo svete" (Porta Fidei 15). Takže niet sa čo čudovať, že sa Ježiš namrzel na svojich učeníkov, keď sa s dobrým zámerom snažili brániť ľuďom, aby k nemu prinášali malé deti (Mk 10, 14). Učeníci vo svojom obmedzenom pohľade na to, aký hodnotný je Ježišov čas, neboli skutočne živým znakom Boha.   ...(viac)SYNODA ORDINARIÁTU OS a OZ SR
Flag Counter
3.3.2015 - 1.3.2017