2. pôstna nedeľa
© Pavel Lukáč 2011 - 2014
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen brigády velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Je to stará známa pravda, že sýty hladnému neverí. Myslí si, že keď je jemu dobre, tak musí byť dobre všetkým a ľahko sa vtedy stane, že zabudne na potreby tých druhých. Môže sa to stať nie iba v oblasti tela, ale aj v oblasti ducha. Snáď môžeme povedať, že aj apoštoli na vrchu premenenia mali blízko k tejto chybe: Rabbi, dobre je nám tu. Postavím tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Pán Ježiš však vôbec neberie do úvahy túto možnosť. Pripomína svojím apoštolom, že neprišli na vrch premenenia preto, aby tam zostali, ale preto, aby sa posilnili pretože tam pod vrchom ich čakajú blížni, ktorí potrebujú ich lásku, ich službu a ich obetu.   ...(viac)ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE