Krst Krista Pána
© Pavel Lukáč 2011 - 2016
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
História nám hovorí, že každý významnejší objav posunul ľudstvo na novú a vyspelejšiu úroveň. Nech už išlo o rozloženie ohňa, vynájdenie kolesa, využívania nerastných surovín alebo spútanie elektrickej a atómovej energie v nedávnej minulosti. Nepoznáme prípad, že by sa ľudstvo vzdalo nejakého nového objavu, ktorý by viedol k vyššej úrovni života. Práve naopak. Každá nová generácia celkom prirodzene stavia na základoch, ktoré už boli položené a snaží sa pre svoj úžitok objaviť niečo nové.
      V duchovnej oblasti alebo lepšie povedané v náboženskej oblasti platí niečo podobné. 
  ...(viac)SYNODA ORDINARIÁTU OS a OZ SR
Flag Counter
3.3.2015 - 1.3.2017


5. výročie požehnania kaplnky sv. Anjelov strážcov a zriadenia vojenskej farnosti

Na Krídle velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene (kvrps) pri príležitosti 5. výročia požehnania kaplnky a zriadenia vojenskej farnosti svätých Anjelov strážcov sme si s veriacimi uctili našich patrónov predĺženým slávením. ...
Anjel Boží, strážca môj. Teba mi dala za ochrancu dobrotivosť Najvyššieho. V tento deň osvieť ma, veď a spravuj. Amen.