3. nedeľa v Cezročnom
období
© Pavel Lukáč 2011 - 2015
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen krídla velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Dnešná liturgia nám predstavuje dva rozličné úryvky Lukášovho evanjelia. Prvým (1,1-4) je prológ, adresovaný istému «Teofilovi». Keďže toto meno v gréčtine znamená «Boží priateľ», môžeme v ňom vidieť každého veriaceho, ktorý sa otvára Bohu a chce poznať evanjelium. Druhý úryvok (4, 14-21) nám predstavuje Ježiša, ktorý sa «v sile Ducha» predstavuje v sobotu v nazaretskej synagóge. Ako vidíme, Pán sa neoddeľuje od týždenného liturgického rytmu, ale sa pripája k zástupu svojich spolurodákov pri modlitbách a počúvaní Písma. Podľa obradu sa mal čítať text Tóry alebo Prorokov, po ktorom mal nasledovať komentár.  ...(viac)SYNODA ORDINARIÁTU OS a OZ SR
Flag Counter
3.3.2015 - 1.3.2017


PASTIERSKY LIST ORDINÁRA
OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K OTVORENIU JUBILEJNÉHO ROKA MILOSRDENSTVA
A K VIANOCIAM 2015