Nedeľa Pánovho
Zmŕtvychvstania
© Pavel Lukáč 2011 - 2014
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
Zvolen brigády velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Cantemus Domino: Gloriose enim magnificatus est.“ „Spievajme Pánovi, je naozaj slávny!“ (Liturgia hodín, Veľká noc, Posvätné čítanie, Ant. 1).

Prinášam vám posolstvo Veľkej noci týmito slovami Liturgie, v ktorých zaznieva starobylý hymnus chvály Židov po prechode cez Červené more. Kniha Exodus rozpráva (porov. 15,19-21), že keď Židia prešli cez more suchou nohou a videli Egypťanov pohltených vodami, Miriam - sestra Mojžiša a Árona - spolu s inými ženami zaspievali spolu s tancom tento chválospev: „Spievajte Pánovi, lebo je veľmi vznešený! Koňa i jazdca zmietol do mora!“
...(viac)ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Flag Counter