2. Adventná nedeľa
© Pavel Lukáč 2011 - 2016
Liturgické čítania na dnes
TOPlist
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
     „Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10-12)
     Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti. Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.
     Anjel strážny nemôže vplývať priamo na náš rozum ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo, vonkajšími znameniami alebo v našej obrazotvornosti vzbudzuje predstavy a následne myšlienky. Od sedemnásteho storočia cirkev slávila samostatný sviatok anjelov strážcov v celej Cirkvi v októbri. Od revízie cirkevného kalendára sa tento sviatok slávi 2. októbra.
     Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Existencia anjelov strážcov je dogma kresťanskej viery; tieto bytosti sú vždy prítomní pri nás, aby nám pomohli. Nech sa cítime akokoľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.
Mám rád adventné piesne. Aj vianočné, ale vyrušuje ma, ak sú na verejnosti ponúkané už počas adventu. Uvažujem, prečo mladoženáč nechce vidieť svoju nastávajúcu vo svadobných šatách pred sobášom? Prečo rodičia dopredu nechcú vedieť, či čakajú chlapčeka alebo dievčatko? Prečo nerozbaľujeme darčeky pred Vianocami, ale až na Štedrý večer? Advent má ostať adventom a Vianoce Vianocami. ...(viac)SYNODA ORDINARIÁTU OS a OZ SR
Flag Counter
3.3.2015 - 1.3.2017


5. výročie požehnania kaplnky sv. Anjelov strážcov a zriadenia vojenskej farnosti

Na Krídle velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene (kvrps) pri príležitosti 5. výročia požehnania kaplnky a zriadenia vojenskej farnosti svätých Anjelov strážcov sme si s veriacimi uctili našich patrónov predĺženým slávením. ...
Anjel Boží, strážca môj. Teba mi dala za ochrancu dobrotivosť Najvyššieho. V tento deň osvieť ma, veď a spravuj. Amen.